Graj w zielone – regulamin

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 
„GRAJ W ZIELONE Z BASILUR”

 

1 – Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej GRAJ W ZIELONE Z BASILUR jest firma

Tea Brothers Sp. z o.o.  Sp.k. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul Targowej 9b  dalej nazywana Organizatorem.

 1. Akcja promocyjna rozpoczyna się 1.07.2017 r. i trwa do 30.08.2017 r.
 2. Akcja promocyjna ma charakter otwarty, a biorące w niej udział osoby nazwane są dalej Uczestnikami.
 3. Akcja promocyjna ma miejsce i rozpowszechniona jest w Internecie w następujących źródłach:
 • oficjalny portal akcji promocyjnej: www.basilur.pl/grajwzielone
 • portale społecznościowe Organizatora: Facebook, Instagram, Google+ i Pinterest
 • oficjalna strona internetowa Organizatora: www.basilur.pl

 

2 – Zasady udziału, warunki

 1. Udział w akcji promocyjnej jest nieodpłatny i dobrowolny
 2. Warunkiem udziału w akcji promocyjnej jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i rejestracja przy użyciu formularza na stronie www.basilur.pl/grajwzielone
 3. Akcja promocyjna jest przeznaczona dla odbiorców nazwanych dalej Partnerem Handlowym prowadzących działalność gospodarczą, jako osób współuczestniczących w wydawaniu gratisów dla finalnego klienta dokonującego zakupu w prowadzonym przez nich punkcie handlowym. Bezpośrednio akcja dedykowana jest dla finalnych klientów dokonujących zakupu wskazanych produktów promocyjnych..
 4. Partnerzy Handlowi po zapoznaniu się z regulaminem i rejestracji chęci uczestnictwa zobowiązują się do wydawania gratisów zgodnie ze wskazaniem. Przy czym Organizator zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania gratisów-pakietu 5 próbek herbat bezpośrednio przy dostawie do Partnerów Handlowych, adekwatnie do ilości zakupionego towaru wskazanego do promocji.

Jedna szuka herbaty jest jednoznaczna z wydaniem jednej sztuki pakietu promocyjnego – łącznie 25g herbaty.

Produkty promocyjne:

Herbata zielona Basilur „Cream Fantasy” liściasta 100g

white-magic.jpg

Herbata zielona Basilur „Summer Tea” liściasta 100g

letnia-stozek-100g.jpg

Herbata zielona Basilur „Soursop” liściasta 100g

soursop-stozek-100g.jpg

 1. Akcja promocyjna dla klienta finalnego polega na zakupie jednego z trzech wskazanych produktów Herbat zielonych biorących udział w akcji. Za zakup każdy otrzymuje zestaw próbek 5 herbat  z portfolio produktowego Basilur, łącznie 25 g herbaty. Przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do dowolności w wyborze smaków produktów umieszczonych w pakiecie.
 2. Organizator akcji promocyjnej zobowiązuje się do umieszczenia informacji o miejscu zakupu na stronach www.basilur.pl/gdzie-kupic/ w celu wskazania klientom finalnym listy punktów sprzedażowych Partnerów Handlowych.
 3. Biorąc udział w akcji promocyjnej Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie danych wyłącznie na potrzeby Organizatora.

3 – Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub zmiany zasad akcji promocyjnej w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Przystąpienie Uczestnika do akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z akcją promocyjną należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora w Biurze Działu Obsługi Klienta, w siedzibie Tea Brothers Sp. Z o.o. Sp.k. ul. Targowa 9b 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki lub kierować na adres e mail: office@basilur.pl w terminie do 7 dni od momentu zakończenia się akcji promocyjnej.
 4. Reklamacje przesłane po upływie powyższego 7-dniowego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 7 dni od ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

 

ORGANIZATOR Tea Brothers

Copyright © 2015-2020, Tea Brothers Sp. z o. o. Sp.k. - wszelkie prawa zastrzeżone.